Zájemci si pro návštěvu Jeruzalémské synagogy mohou půjčit audioprůvodce, novinkou bude možnost stáhnout si aplikaci průvodce do telefonu. První z výstav se jmenuje 10 hvězd, bude trvalou expozicí, která začne 6. dubna a ukáže projekt revitalizace židovských památek v ČR za peníze z evropských dotačních programů. Druhá výstava bude věnována 110. výročí otevření Jeruzalémské synagogy.

Interiér Jeruzalémské synagogy

Interiér Jeruzalémské synagogy

FOTO: Profimedia.cz

I letos je zdarma přístupný Starý židovský hřbitov na Žižkově, druhý nejstarší židovský hřbitov, založený v roce 1680 jako morové pohřebiště pražské židovské obce. Bylo zde pohřbeno na 40 000 osob, mezi nimi řada významných rabínů. Pohřbívalo se na něm do roku 1890, kdy byl otevřen Nový židovský hřbitov na Olšanech.

V roce 1960 byla zbořena velká část obvodové zdi hřbitova, náhrobky povaleny a zavezeny zeminou a asi tři čtvrtiny hřbitova přeměněny na veřejný park — Mahlerovy sady. Zachována zůstala jen nejstarší část hřbitova s nejcennějšími náhrobky. Na místě se od roku 1985 stavěla televizní věž a podle vzpomínek pamětníků byly zavezené náhrobky vybagrovány, drceny a odváženy na skládku. Dělo se tak přesto, že hřbitov byl od roku 1958 kulturní památkou chráněnou státem. Zbytek hřbitova prošel po roce 1999 rekonstrukcí a koncem roku 2001 byl zpřístupněn veřejnosti.

Nový židovský hřbitov je otevřen celoročně. Dnes je v Praze jediným hřbitovem, kde se konají pohřby zesnulých židovského vyznání. Od roku 2005 disponuje také novou databází, v níž je možné vyhledat pohřbené v jednotlivých hrobech. K nejvyhledávanějším místům patří hrob Franze Kafky a jeho rodičů.

Po stopách legendy

Po celý rok je turistům přístupná Staronová synagoga — nejstarší památka pražského židovského města. Podle pověsti jsou na její půdě uloženy pozůstatky Golema, kterého na ochranu pražské obce vytvořil a oživil rabi Löw.

Pražská Staronová synagoga je památkou světového významu - je také zapsaná na seznamu UNESCO.

Pražská Staronová synagoga je památkou světového významu – je také zapsaná na seznamu UNESCO.

FOTO: Profimedia.cz

Další židovské památky v hlavním městě spravuje Židovské muzeum v Praze, které dějiny českých a moravských židů ukazuje v expozicích v Maiselově, Španělské a Klausové synagoze. V Pinkasově synagoze je památník tuzemských obětí holokaustu a muzeum spravuje také Starý židovský hřbitov, jedno z nejstarších židovských pohřebišť na světě.

Maislova synagoga na Starém Městě v Praze

Maislova synagoga na Starém Městě v Praze

FOTO: Profimedia.cz

Židovské muzeum, které je nestátní institucí, je dlouhodobě nejnavštěvovanějším muzeem v ČR.